Motsatsen till befrielse

befrielse

Motsatsord till befrielse:

  1. tillfångatagande, gripande
  2. fångenskap, ofrihet, förtryck
  3. hinder, svårighet, börda, tvång

I betydelsen:

  1. frigörelse, frisläppning
  2. frihet, räddning
  3. lättnad

Copyright Göran Walter