Motsatsen till barbarisk

barbarisk

Motsatsord till barbarisk:

  • civiliserad, kultiverad, förfinad, bildad; barmhärtig, human, mild

I betydelsen (definition):

  • ociviliserad, rå