Motsatsen till barbari

barbari

Motsatsord till barbari:

  • civilisation, kultur, förfinat levnadssätt

I betydelsen (definition):

  • omänsklighet, okultur