Motsatsen till bakpå

bakpå

Motsatsord till bakpå:

I betydelsen (definition):