Motsatsen till både - och

både - och

Motsatsord till både - och:

  • antingen - eller

I betydelsen (definition):

  • såväl - som