motsatsen till avvikare   —   en svensk antonymordbok

avvikare

Motsatsord till avvikare :

  • anpassling; dussinmänniska

I betydelsen (definition):

  • särling