motsatsen till avveckla   —   en svensk antonymordbok

avveckla

Motsatsord till avveckla :

  • starta, etablera, börja med

I betydelsen (definition):

  • sluta med