motsatsen till avundsvärd   —   en svensk antonymordbok

avundsvärd

Motsatsord till avundsvärd :

  • beklagansvärd, ömkansvärd, beklaglig, otacksam, eländig

I betydelsen (definition):

  • särskilt gynnad, lycklig