Motsatsen till avundsvärd

avundsvärd

Motsatsord till avundsvärd:

  • beklagansvärd, ömkansvärd, beklaglig, otacksam, eländig

I betydelsen:

  • särskilt gynnad, lycklig

Copyright Göran Walter