Motsatsen till avundsvärd

avundsvärd

Motsatsord till avundsvärd:

  • beklagansvärd, ömkansvärd, beklaglig, otacksam, eländig

I betydelsen (definition):

  • särskilt gynnad, lycklig