motsatsen till avtrappa   —   en svensk antonymordbok

avtrappa

Motsatsord till avtrappa :

  • eskalera, upptrappa, trappa upp

I betydelsen (definition):

  • minska ned