motsatsen till avståndstagande   —   en svensk antonymordbok

avståndstagande

Motsatsord till avståndstagande :

  • bejakande

I betydelsen (definition):

  • intagande av helt avvisande attityd