Motsatsen till avståndstagande

avståndstagande

Motsatsord till avståndstagande:

  • bejakande

I betydelsen (definition):

  • intagande av helt avvisande attityd