motsatsen till avslutningsvis   —   en svensk antonymordbok

avslutningsvis

Motsatsord till avslutningsvis :

  • inledningsvis, till att börja med, först

I betydelsen (definition):

  • som avslutning