Motsatsen till avslutningsvis

avslutningsvis

Motsatsord till avslutningsvis:

  • inledningsvis, till att börja med, först

I betydelsen (definition):

  • som avslutning