motsatsen till avsluta   —   en svensk antonymordbok

avsluta

Motsatsord till avsluta :

  • inleda, börja, starta

I betydelsen (definition):

  • sluta, slutföra