motsatsen till avsky ¹   —   en svensk antonymordbok

avsky ¹ ( subst. )

Motsatsord till avsky ¹ :

  • lust, tycke, smak, förtjusning, passion, kärlek

I betydelsen (definition):

  • stark motvilja, avsmak