Motsatsen till avsky ¹

avsky ¹ subst.

Motsatsord till avsky ¹:

  • lust, tycke, smak, förtjusning, passion, kärlek

I betydelsen (definition):

  • stark motvilja, avsmak