motsatsen till avskräckande   —   en svensk antonymordbok

avskräckande

Motsatsord till avskräckande :

  • uppmuntrande, lockande, stimulerande, inspirerande

I betydelsen (definition):

  • skrämmande, varnande