motsatsen till avsikt   —   en svensk antonymordbok

avsikt

Motsatsord till avsikt :

  1. utförande, genomförande
  2. misstag, blunder, våda

I betydelsen (definition):

  1. syfte, uppsåt
  2. vett och vilja, flit