Motsatsen till avsätta

avsätta

Motsatsord till avsätta:

  1. tillsätta, utnämna, utse
  2. spendera, ge ut, göra av med, förbruka
  3. köpa in, inköpa, köpa

I betydelsen:

  1. tvinga att avgå, avskeda
  2. reservera, spara
  3. sälja, avyttra

Copyright Göran Walter