motsatsen till avsändare   —   en svensk antonymordbok

avsändare

Motsatsord till avsändare :

  • adressat, mottagare

I betydelsen (definition):

  • person som skickar en försändelse