motsatsen till avresa ²   —   en svensk antonymordbok

avresa ² ( verb. )

Motsatsord till avresa ² :

  • ankomma, anlända, komma fram, komma

I betydelsen (definition):

  • resa iväg, lämna