Motsatsen till avresa ²

avresa ² verb.

Motsatsord till avresa ²:

  • ankomma, anlända, komma fram, komma

I betydelsen (definition):

  • resa iväg, lämna