motsatsen till avreglera   —   en svensk antonymordbok

avreglera

Motsatsord till avreglera :

  • reglera, normera, föreskriva

I betydelsen (definition):

  • avskaffa regleringar