motsatsen till avrådan   —   en svensk antonymordbok

avrådan

Motsatsord till avrådan :

  • inrådan, tillrådan, rekommendation, uppmuntran

I betydelsen (definition):

  • råd att låta bli