motsatsen till avråda   —   en svensk antonymordbok

avråda

Motsatsord till avråda :

  • tillråda, rekommendera

I betydelsen (definition):

  • råda att låta bli