motsatsen till avoghet   —   en svensk antonymordbok

avoghet

Motsatsord till avoghet :

  • förkärlek, tycke, sympati, välvilja, vänlighet, generositet

I betydelsen (definition):

  • motvilja, agg