motsatsen till avnämare   —   en svensk antonymordbok

avnämare

Motsatsord till avnämare :

  • producent, tillverkare, leverantör, säljare

I betydelsen (definition):

  • mottagare, konsument