motsatsen till avkoppling   —   en svensk antonymordbok

avkoppling

Motsatsord till avkoppling :

  • hårt arbete, ansträngning, påfrestning, stress, press, möda, slit

I betydelsen (definition):

  • vila, rekreation, återhämtning