Motsatsen till avhjälpa

avhjälpa

Motsatsord till avhjälpa:

  • skada, tillfoga skada, förstöra

I betydelsen:

  • rätta till, reparera

Copyright Göran Walter