motsatsen till avhjälpa   —   en svensk antonymordbok

avhjälpa

Motsatsord till avhjälpa :

  • skada, tillfoga skada, förstöra

I betydelsen (definition):

  • rätta till, reparera