motsatsen till avflöde   —   en svensk antonymordbok

avflöde

Motsatsord till avflöde :

  • tillflöde, tillströmning, tillrinning

I betydelsen (definition):

  • utflöde, bortrinning