motsatsen till avfart   —   en svensk antonymordbok

avfart

Motsatsord till avfart :

  • påfart

I betydelsen (definition):

  • utfart från större väg