motsatsen till avbrott   —   en svensk antonymordbok

avbrott

Motsatsord till avbrott :

  • fortsättning, återupptagande

I betydelsen (definition):

  • uppehåll, paus