motsatsen till avböjande   —   en svensk antonymordbok

avböjande

Motsatsord till avböjande :

  • accepterande, bifallande, godkännande, samtyckande, gillande

I betydelsen (definition):

  • avvisande, nekande