Motsatsen till avböjande

avböjande

Motsatsord till avböjande:

  • accepterande, bifallande, godkännande, samtyckande, gillande

I betydelsen (definition):

  • avvisande, nekande