motsatsen till avantgardistisk   —   en svensk antonymordbok

avantgardistisk

Motsatsord till avantgardistisk :

  • traditionsbunden, klassicistisk

I betydelsen (definition):

  • formmässigt avancerad