Motsatsen till avantgardistisk

avantgardistisk

Motsatsord till avantgardistisk:

  • traditionsbunden, klassicistisk

I betydelsen (definition):

  • formmässigt avancerad