motsatsen till avans   —   en svensk antonymordbok

avans

Motsatsord till avans :

  • förlust, minus, deficit, underskott

I betydelsen (definition):

  • vinst, förtjänst