motsatsen till avannonsera   —   en svensk antonymordbok

avannonsera

Motsatsord till avannonsera :

  • påannonsera

I betydelsen (definition):

  • meddela att ett program är slut