motsatsen till avancera   —   en svensk antonymordbok

avancera

Motsatsord till avancera :

  1. retirera, dra sig tillbaka, backa
  2. gå bakåt, försämras
  3. degraderas

I betydelsen (definition):

  1. rycka fram
  2. göra framsteg
  3. befodras