Motsatsen till avancemang

avancemang

Motsatsord till avancemang:

  1. reträtt, återtåg
  2. tillbakagång, försämring, nedgång
  3. degradering

I betydelsen:

  1. framryckning
  2. framsteg
  3. befodran

Copyright Göran Walter