motsatsen till avancemang   —   en svensk antonymordbok

avancemang

Motsatsord till avancemang :

  1. reträtt, återtåg
  2. tillbakagång, försämring, nedgång
  3. degradering

I betydelsen (definition):

  1. framryckning
  2. framsteg
  3. befodran