motsatsen till av   —   en svensk antonymordbok

av

Motsatsord till av :

  • på, till, an

I betydelsen (definition):

  • från