motsatsen till autonom   —   en svensk antonymordbok

autonom

Motsatsord till autonom :

  • osjälvständig, ofri, beroende, avhängig

I betydelsen (definition):

  • självständig, självstyrande, fri