motsatsen till auktorisera   —   en svensk antonymordbok

auktorisera

Motsatsord till auktorisera :

  • förbjuda

I betydelsen (definition):

  • bemyndiga, godkänna