motsatsen till atypisk   —   en svensk antonymordbok

atypisk

Motsatsord till atypisk :

  • typisk

I betydelsen (definition):

  • avvikande