Motsatsen till attraktion

attraktion

Motsatsord till attraktion:

  1. repulsionskraft, repulsion, bortstötande
  2. obehaglighet, obehag

I betydelsen (definition):

  1. dragningskraft
  2. lockelse