motsatsen till attrahera   —   en svensk antonymordbok

attrahera

Motsatsord till attrahera :

  1. repellera, stöta bort
  2. äckla, avskräcka, väcka avsmak; skrämma

I betydelsen (definition):

  1. dra till sig
  2. locka