motsatsen till attackera   —   en svensk antonymordbok

attackera

Motsatsord till attackera :

  • försvara, skydda, värna

I betydelsen (definition):

  • anfalla, angripa