motsatsen till attack   —   en svensk antonymordbok

attack

Motsatsord till attack :

  • försvar, reträtt, återtåg

I betydelsen (definition):

  • anfall, angrepp