motsatsen till atonal   —   en svensk antonymordbok

atonal ( mus. )

Motsatsord till atonal :

  • tonal, tonartsbunden

I betydelsen (definition):

  • icke tonartsbunden, tonartslös