Motsatsen till atonal

atonal (mus)

Motsatsord till atonal:

  • tonal, tonartsbunden

I betydelsen (definition):

  • icke tonartsbunden, tonartslös