motsatsen till asynkron   —   en svensk antonymordbok

asynkron

Motsatsord till asynkron :

  • synkron

I betydelsen (definition):

  • icke samtidig