motsatsen till assistera   —   en svensk antonymordbok

assistera

Motsatsord till assistera :

  • motarbeta, hindra

I betydelsen (definition):

  • hjälpa till, biträda