motsatsen till assimilera   —   en svensk antonymordbok

assimilera

Motsatsord till assimilera :

  • dissimilera

I betydelsen (definition):

  • införliva, sammansmälta