motsatsen till aspiration   —   en svensk antonymordbok

aspiration

Motsatsord till aspiration :

  • utandning, exspiration

I betydelsen (definition):

  • inandning