Motsatsen till artnamn

artnamn

Motsatsord till artnamn:

I betydelsen (definition):