motsatsen till artfrämmande   —   en svensk antonymordbok

artfrämmande

Motsatsord till artfrämmande :

  • artegen

I betydelsen (definition):

  • som inte kan förekomma hos viss art