motsatsen till arrestera   —   en svensk antonymordbok

arrestera

Motsatsord till arrestera :

  • frige, släppa

I betydelsen (definition):

  • gripa, anhålla, häkta